இயற்கை மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கும் செம்பருத்தி பூ..!!

இயற்கை மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கும் செம்பருத்தி பூ..!! செம்பருத்தி பூ அதிக மருத்துவக் குணங்களைக் கொண்டது. இவற்றின் இலை, பூ,…

688 total views, no views today

View More இயற்கை மருத்துவத்தில் சிறந்து விளங்கும் செம்பருத்தி பூ..!!

புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகும் பதப்படுத்திகள்!

புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகும் பதப்படுத்திகள்! உணவும் உயிரும் இயற்கையாகவே அனைத்து உணவுப் பொருட்களுக்கும் குறிப்பிட்ட கால அளவுதான் தாங்கும் திறன் இருக்கும்.…

657 total views, no views today

View More புற்றுநோய்க்குக் காரணமாகும் பதப்படுத்திகள்!