பரபரப்பான சூழலில் இன்று துவங்கும் நாடாளுமன்ற குளிர்கால கூட்டத் தொடர் !
பர
பரப்பான அரசியல் சூழலில் நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இன்று துவங்குகிறது.

நாடாளுமன்றத்தின் குளிர்கால கூட்டத் தொடர் இன்று துவங்கி வரும் ஜனவரி மாதம் 5ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இன்று துவங்கி 14 முறை இரு அவைகளும் கூடுகின்றன.

Kanniiyappan A N
CHENNAI REPORTER

2,336 total views, 4 views today

Top

Registration

Forgotten Password?

Close