பொது சிவில் சட்டத்தை எதிர்த்து பொதுக்கூட்டம் நீலகிரியில் மீடியா7 நேரலை இன்று

TAMIL NADU SHARIAT & WAKE PROTECTION FORUM

UNIFORM CIVIL CODE STATE CONFERENCE
MEDIA 7 LIVE TELECAST

www.media7live.in
www.media7webtv.in

19-11-2016 , SATURDAY
TIME – 10-00 AM TO 03-00 PM
OOTY – NILGIRIS

Special Address

Dr Mufti SALAHUDEEN MUHAMMED AYUB
( Chief Kazhi Tamil Nadu)

S.PETER ALPHONESE Ex M P , CONGRESS

M. ABDUL RAHMAN M.A., Ex M.P., IUML
STATE VICE PRESIDENT

M.MOHAMED ISMAIL – STATE PRESIDENT P F I

MOULAVI A. ABIRUDEEN – STATE PRESIDENT
IMAM COUNCIL -P F I

S.M. RAFEEK AHAMED – STATE VICE PRESIDENT S D P I

J.WALAJA HASAN Ex M L A , RANIPET

BHAVANI B. MOHAN B.A., B.L

Watch at
www.media7live.in
www.media7webtv.in

809 total views, 4 views today

Top

Registration

Forgotten Password?

Close