திருச்சியில் அனைத்து இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இனைந்து நடத்திய CAA NRC க்கு எதிராக திருச்சி நீதிமன்றம் நோக்கிய பேரணி

திருச்சியில் அனைத்து இஸ்லாமிய இயக்கங்கள் இனைந்து நடத்திய CAA NRC க்கு எதிராக திருச்சி நீதிமன்றம் நோக்கிய பேரணி..கருப்பு பலூன்களை பறக்க விட்டு எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர்.

1,057 total views, 9 views today