சென்செக்ஸ்: வேதாந்தா பங்கு அதிகபட்ச ஏற்றம், பார்தி ஏர்டெல் பங்கு விலை அதிக சரிவு

சென்செக்ஸ்: வேதாந்தா பங்கு அதிகபட்ச ஏற்றம், பார்தி ஏர்டெல் பங்கு விலை அதிக சரிவு

மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸை கணக்கிட உதவும் 30 நிறுவனங்களில் நேற்று வேதாந்தா நிறுவனப் பங்கு அதிகபட்ச ஏற்றம் கண்டது. அதே சமயம் பார்தி ஏர்டெல் பங்கு விலை அதிக சரிவு கண்டது.

மும்பை பங்குச்சந்தையில், செவ்வாய்க்கிழமை அன்று வர்த்தகம் தொடங்கியபோது வேதாந்தா நிறுவனப் பங்கு ரூ.147.50-க்கு கைமாறியது. வர்த்தகத்தின் இடையே அதிகபட்சமாக ரூ.155.80-க்கும், குறைந்தபட்சமாக ரூ.144.60-க்கும் சென்ற இப்பங்கு இறுதியில் ரூ.153.45-ல் நிலைகொண்டது. இது முந்தைய நாள் இறுதி நிலவரத்துடன் ஒப்பிடும்போது 3.79 சதவீத உயர்வாகும்.

பார்தி ஏர்டெல் நிறுவனப் பங்கு நேற்று தொடக்கத்தில் ரூ.391.95-க்கு கைமாறியது. வர்த்தகத்தின் இடையே குறைந்தபட்சமாக ரூ.381.65-க்கு சென்றது. இறுதியில் ரூ.383.55-ல் நிலைகொண்டது. கடந்த திங்கள்கிழமை இறுதி நிலவரத்தைக் காட்டிலும் இது 2.53 சதவீதம் சரிவாகும்.

87 total views, 3 views today