கோவையில் ஷரிஅத் சட்ட பாதுகாப்பு மாநாடு மீடியா7 ல் நேரலை

கோவையில் ஷரிஅத் சட்ட பாதுகாப்பு மாநாடு மீடியா7 ல் நேரலை

November 5, 2016 0 By admin

மீடியா 7 இணையதளத்தில் நேரடி ஔிப்பரப்பு
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
கோவை மாவட்ட அனைத்து ஜமாத்கள் மற்றும் இஸ்லாமிய இயக்கங்களில் கூட்டமைப்பு நடத்தும்

ஷரீஅத் சட்ட பாதுகாப்பு மாநாடு
6ம் தேதி ஞாயிறு – மாலை 5:00 மணிக்கு

இணையதளம் மற்றும் கைபேசியில் காண

www.media7live.in
www.media7webtv.in

502 total views, 2 views today